Օգտագործման ձևը

 

Հեղուկը լավ խառնելուց հետո (նստվածքի լուծման համար) լուծել ջրում 1:500 հարաբերությամբ: Պատրաստի լուծույթով ցողել բույսի վերգետյա մասը:

Կարելի է խառնել բոլոր քիմիական նյութերի՝ պեստիցիդներ, հերբիցիդներ, ագարոցիդներ, ինսեկտիցիդներ հետ:

Նման ձևով բույսին ցանկալի է սնուցել տարին 4 անգամ և ավել: