Կիրառել ցողման ձևով, 0.2 % (1 մլ պրեպարատը 0.5լ ջրին) կոնցենտրացիայով:

Հեղուկը լավ խառնելուց հետո (նստվածքի լուծման համար) լուծել ջրում 1:500 հարաբերությամբ: Պատրաստի լուծույթով ցողել բույսի վերգետյա մասը:

Համատեղելի է բոլոր քիմիական նյութերի՝ պեստիցիդներ, հերբիցիդներ, ինսեկտիցիդներ հետ:

Նման ձևով բույսին ցանկալի է սնուցել տարին 4 անգամ և ավել: